Product Description

De Jonge Advocaten & advocaat belastingkundigen vlaardingen 
 

Bent u op zoek naar een advocaat in de gemeente Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Rotterdam of de directe omgeving?

Bij De Jonge Advocaten – Belastingkundigen te Vlaardingen (sinds 1997) zijn zowel advocaten als fiscalisten werkzaam. Het samenwerkingsverband De Jonge Advocaten is een uitvloeisel van het “Advokatenkollektief Vlaardingen”. Het kantoor is natuurlijk wel met de tijd meegegaan, de sociale inslag en betrokkenheid is gebleven. De grondgedachte van het kantoor is dat iedereen, ongeacht de hoogte van het inkomen, recht heeft op dezelfde kwalitatieve rechtsbijstand. De nadruk van het kantoor ligt op het bestuursprocesrecht.
 

Rechtsgebieden: 
BESTUURSRECHT
UWV  ( WW, ZW, WIA/WAO, Wajong )
Participatiewet  (bijstandsuitkering / voormalige WWB, Bijzondere bijstand)
BBZ ~Bijzondere bijstand zelfstandigen
CBR  (Rijbewijs )
CAK / CIZ / Zorgkantoren (zorg in natura & PGB)
Lokale overheden zoals gemeenten (WMO, zorg in natura, PGB, Jeugdwet, participatie jong gehandicapten)
DUO ~ Dienst Uitvoering Onderwijs ~ (Studiefinanciering)
SVB ~ Sociale Verzekeringsbank ~ (AOW, TW, Buitenlandse Pensioenen)
SOCIALE VOORZIENINGEN
Participatiewet  (PW, voorheen WWB / Bijstandsuitkering)
IOAW  (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers)
IOAZ  (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)
TW  (Toeslagenwet)
SOCIALE ZEKERHEID
WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)
WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) 
WW (Werkloosheidswet)
ZW (Ziektewet)
Wajong ( Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten)
AOW
Wlz (Wet langdurige zorg, voorheen de AWBZ)
Anw
AKW (Algemene Kinderbijslagwet)
BELASTINGRECHT
Fiscale controles
Fiscale boeten

Openingstijden:

zaterdag:     Gesloten
zondag:        Gesloten
maandag:    09:00–16:00
dinsdag:    09:00–16:00
woensdag:    09:00–16:00
donderdag:    09:00–16:00
vrijdag:    09:00–16:00

Contact:

https://jongeadvocaten.nl/contact/

https://www.facebook.com/jongeadvocaten
https://twitter.com/jonge_advocaten
https://www.linkedin.com/company/de-jonge-advocaten